Articles in Polish:

 1. Laura Perls. Wsparcie i kontakt (2021)
 2. Światy wewnętrznych krytyków (2023)

Studies in Polish:

 1. Zespół lęku napadowego: atak paniki czy ostry atak samotności? Zbieżności między neuronauką afektywną a perspektywą fenomenologiczno-gestaltowską
 2. Prawopółkulowa psychoterapia: najnowsze osiągnięcia naukowe i kliniczne

Translations:

 1. Psychoterapia relacyjnego żyjącego ciała: od fizycznych rezonansów do ucieleśnionych interwencji i eksperymentów, Julianne Appel-Opper
 2. Relacyjne żyjące ciało do żyjącej cielesnej komunikacji, Julianne Appel-Opper
 3. Refleksje o Teorii Pola, Malcolm Parlett
 4. Dialog i podwójna świadomość: lekcje władzy i pokory, Lynne Jacobs
 5. Co ludzie powinni zrozumieć o schizoidalnym zaburzeniu osobowości, Elinor Greenberg
 6. Jak zaburzenia schizoidalne wpływają na relacje intymne, Elinor Greenberg
 7. Krytykując projekcje: wspieranie dialogu w post-kartezjańskim świecie, Lynne Jacobs
 8. Od utraty funkcji ego do kroków tanecznych pomiędzy psychoterapeutą a klientem. Fenomenologia i estetyka kontaktu w psychoterapeutycznym polu, Margherita Spagnuolo Lobb
 9. Wstyd w dialogu terapeutycznym, Lynne Jacobs
 10. Życie z niepełnosprawnością, Arnold Beisser
 11. Kultura i ciało: badanie fenomenologiczne i dialogiczne, Michael Craig Clemmens i Arie Bursztyn
 12. Wpływ fenomenologii i egzystencjalizmu na terapię Gestalt, Boris Georges, Melo Anna, Moreira Virginia
 13. Współczesne rozumienie fenomenologii. Czy fenomenologia jest dyscypliną filozoficzną? Beate Willauer
 14. Emocje, które krzyczą w ciele: psychosomatyczne fenomeny według terapii Gestalt, Carmen Vázquez Bandín
 15. Władza i pozycja: czy to czas, by powściągnąć fenomenologiczny imperializm Gestaltu na rzecz bardziej “pokornego wobec pola” obrazu self? John Gillespie
 16. W stronę rozumienia oporu w terapii Gestalt, Carmen Vázquez Bandín
 17. Jednolite pole w praktyce, Malcolm Parlett
 18. [Book]: „Opowieści o początkach” wywiady z twórcami terapii Gestalt.
 19. Teoria pola we współczesnej terapii Gestalt, część 1: Modulowanie obecności terapeuty w praktyce klinicznej, Gianni Francesetti, Jan Roubal
 20. Teoria pola we współczesnej terapii Gestalt, część 2: Paradoksalna Teoria Zmiany rozpatrywana na nowo, Gianni Francesetti, Jan Roubal
 21. “Tygrysie…” – wartości estetyczne jako wartości kliniczne w terapii Gestalt, Dan Bloom
 22. Komu „nie bije” dzwon. Procesowanie żałoby w naszych czasach, Carmen Vàzquez Bandìn (tłumaczenie z Iwo Tarkowskim)
 23. Relacyjność: Podstawowe założenia, Lynne Jacobs
 24. Sięganie i bycie dosięgniętym_ą, Ruella Frank
 25. Dialog, potwierdzenie i „dobro”, Lynne Jacobs (tłumaczenie z Ewą Pierańską-Norek)
 26. [wideo] Humans of Gestalt – Wspominając Laurę Perls, Ruella Frank
 27. [wideo] Humans of Gestalt – Wspominając Laurę Perls, Dan Bloom
 28. [wideo] Humans of Gestalt – Wspominając Laurę Perls, Nancy Amendt Lyon
 29. Model Diagnostyczny Trzech Perspektyw (jak można korzystać z diagnostyki w podejściu Gestalt i w psychiatrii bez nieproduktywnego współzawodnictwa), Jan Roubal